ÚČETNÍ SERVIS plus, s.r.o.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracováváme účetnictví pro fyzické osoby, s.r.o. i akciové společnosti prakticky ve všech oblastech podnikání.
 
 
 
 
 

Účetnictví - Účetní servis PLUS, s.r.o., Praha 10-Záběhlice

 

Chcete zpracovat účetnictví - jednoduché i podvojné, účetnictví pro jednotlivce i pro firmy?

 
Zpracováváme účetnictví pro fyzické osoby, s.r.o. i akciové společnosti prakticky ve všech oblastech podnikání - klasické obchodování, služby, vývoz zboží apod. V rámci kompletních služeb o naše klienty nabízíme i zpracování mezd, a to jak pro malé, tak i pro velké organizace. Rádi vám nabídneme své služby i v oblasti účetního poradenství (daňová optimalizace, příprava podkladů pro leasingové či úvěrové smlouvy apod.) dle vašich požadavků.

Zajišťujeme služby kvalitních auditorů a daňových poradců tak, aby klient nemusel tyto jednotlivé služby sám dále vyhledávat, vedeme účetnictví pro podnikatele i ostatní subjekty. Naši zaměstnanci procházejí trvalým systémem vzdělávání s důrazem na udržování znalostí v oboru.

Od počátku naší činnosti klademe důraz na individuální potřeby klientů.

 
 
 
 

Služby účetní kanceláře

 
 

Účetnictví

 

Vedení účetnictví

 
 • zpracování účetních dokladů
 • příprava podkladů pro přiznání k DPH
 • zasílání přehledů pohledávek a závazků
 • kontrola saldokontních obratů, sestavení rozvahy a výkazu zisků a ztrát
 • evidence hmotného a nehmotného majetku
 • zpracování interních směrnic
 • zpracování statistických výkazů, měsíční výkazy podle potřeb a přání klienta
 

Vedení daňové evidence

 
 • zpracování účetních dokladů
 • příprava podkladů pro přiznání k DPH
 • zpracování přehledů pohledávek a závazků
 
 
 

Mzdy

 
 • zpracování mezd pro malé i velké organizace
 • výpočet dávek nemocenského pojištění
 • zpracování výkazů pro správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny
 • roční zúčtování daní
 • zastupování při jednáních a kontrolách na PSSZ, zdravotních pojišťovnách a finančních úřadech
 • personální poradenství
 • sepisování pracovních smluv, ukončení pracovních poměrů
 • cestovní náhrady, použití služebních aut pro soukromé účely, stravenky
 
učetnictví Praha 10
 
 
 

Daně

 
 • průběžné aktivní účetní poradenství k optimalizaci daní
 • zpracování daňového přiznání včetně příloh (DPFO, DPPO)
 • možnost daňového odkladu v souvislosti se zpracováním přiznání
 • jednání s finančními úřady a zastupování při kontrolách správce daně
 • zpracování ročních přehledů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny
 

DPH

 
 • zpracování daňového přiznání
 • kontrolní hlášení
 • odeslání na FÚ přes datové schránky
 

Silniční daň

 
 • zpracování daňového přiznání
 • avíza o platbě záloh
 
 
 
 
 
 
 
 

Proč si vybrat naši účetní kancelář?

 
Od počátku naší činnosti klademe důraz na individuální potřeby klientů.
Vedeme účetnictví pro podnikatele i ostatní subjekty.
Zajišťujeme kvalitní služby auditorů a daňových poradců tak, aby klient nemusel tyto jednotlivé služby sám dále vyhledávat.
Naši zaměstnanci procházejí trvalým systémem vzdělávání s důrazem na udržování znalostí v oboru.